Analiza kosztów i korzyści

0
comments

Bezrobocie jest nierozerwalnie związane z dodatkowym obciążeniem ubezpieczeń społecznych i budżetów publicznych. Aktywna polityka rynku pracy przez redukcję rozmiarów bezrobocia przyczynia się do odciążenia tych budżetów. Rzeczywiste koszty aktywnej polityki rynku pracy (koszty netto) można określić przez porównanie kosztów danego programu (koszty brutto) z obniżką kosztów wynikającą ze zmniejszenia bezrobocia. Aby dokonać tego porównania należy wyszacować spadek bezrobocia będący rezultatem oddziaływania danego środka. Jest to pierwszy krok analizy kosztów i korzyści. Przeprowadzenie pełnej analizy efektów jest jednak niemożliwe, gdyż większa część kosztów (psychologiczne i socjalne aspekty bezrobocia, pośrednie efekty makro- i mikroekonomiczne) i korzyści (efekt alokacyjny, oddziaływanie w zakresie podziału, korzyści psychologiczne i społeczne) jest niemierzalna. Dlatego też w analizie ograniczymy się do odpowiedzi na dwa pytania:

– 1. Jaki jest wpływ aktywnej polityki rynku pracy na zmniejszenie rozmiarów bezrobocia? Innymi słowy chodzi o określenie liczby osób, które pozostawałyby bez pracy, gdyby nie zastosowano danych środków (Entlastungswirkung).

– 2. W jakim stosunku pozostają nakłady na różne instrumenty polityki rynku pracy do kosztów, które by powstały z tytułu bezrobocia, gdyby mu nie przeciwdziałano? Koszty alternatywne są tutaj rozumiane jako pieniężna korzyść z tytułu prowadzenia polityki rynku pracy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>