Dopuszczenie prywatnego pośrednictwa pracy

0
comments

Argumentem często przytaczanym na rzecz wyłączności Federalnego Urzędu Pracy są korzyści płynące z centralnego publicznego pośrednictwa pracy. W przejęciu większości rynku przez prywatnych pośredników widzi się zagrożenie interesu publicznego, gdyż urząd ten nie mógłby dostarczać informacji dla pracobiorców, pracodawców i rządu, niezbędnych do podejmowania decyzji zatrudnieniowych. Utrudniłoby to także kontrolę nieprawidłowości korzystania ze świadczeń z tytułu ubezpieczenia od bezrobocia.

Dopuszczenie prywatnego pośrednictwa pracy nie musi się zawsze wiązać z ograniczeniem rynku dla publicznych służb zatrudnieniowych. W warunkach wyłączności Federalnego Urzędu Pracy, przedsiębiorstwa podejmują często na własną rękę poszukiwania pracowników. Może się okazać, że prywatne agencje przejmą tę działalność, przez co rozszerzy się rynek usług pośrednictwa. Takie procesy zaszły w Wielkiej Brytanii, gdzie prywatne pośrednictwo pracy jest raczej komplementarne w stosunku do publicznych job centers. Odwrotne tendencje wystąpiły z kolei w Szwajcarii i Irlandii.

Następny problem podnoszony w dyskusji dotyczy przejrzystości (Transparenz) rynku, to znaczy znajomości dostępnych wolnych miejsc pracy i poszukujących pracy. Jednym ze wskaźników mierzących stopień przejrzystości jest stosunek wolnych miejsc pracy zgłoszonych do urzędu pracy do ogólnej liczby wolnych miejsc pracy w danym roku. Relacja ta wynosiła – według badań przeprowadzonych przez Instytut Badania Rynku Pracy i Zawodoznawstwa – w IV kwartale 1990 roku 41% 32. Jeżeli rynek pracy jest nieprzejrzysty, wolne miejsca pracy są przez dłuższy czas nie obsadzone, a poszukujący pracy potrzebują więcej czasu na jej znalezienie. Występuje wtedy bezrobocie mis-matek, spowodowane względami instytucjonalnymi. Działalność prywatnych agencji stwarza dodatkowe możliwości. Pojawiają się nowe drogi poszukiwania pracy i zatrudnienia. Ułatwiają one kojarzenie (tzw. matching) podaży z popytem na pracę. Konkurencja między prywatnymi i publicznymi podmiotami oddziałuje z jednej strony bodź- cowo i selekcjonująco, co powinno polepszyć ogólną jakość pośrednictwa pracy oraz przejrzystość rynku. Z drugiej strony możliwe jest także negatywne oddziaływanie prywatnych pośredników na przejrzystość rynku, gdyż wraz z ich wejściem na rynek oferta staje się bardziej zdecentralizowana. Wówczas, podobnie jak na rynku nieruchomości i mieszkaniowym, utrudniony może być bezpośredni kontakt między zainteresowanymi stronami przez konieczność korzystania z usług maklera. Przejrzystość rynku może zmniejszyć się dla wielu osób samodzielnie poszukujących pracy, gdy prywatne agencje przejmą jego część dotychczas ogólnie dostępną, jak na przykład ogłoszenia prasowe o wolnych miejscach pracy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>