Category Polityka zatrudnienia

Pomoc dla pracy – ciąg dalszy

0
comments

Pierwszą akcję „pomocy dla pracy” zorganizowano w Berlinie Zachodnim w 1983 roku, gdzie w celu zmniejszenia liczby osób pobierających świadczenia z tytułu pomocy społecznej zorganizowano zatrudnienie przy pracach społecznie użytecznych. Jak pokazują badania Ilartmanna, „model berliński” znalazł szybko uznanie wśród osób objętych tą inicjatywą 10. W programie tym partycypowało w 1983 roku prawie 50 tysięcy bezrobotnych.

przeczytaj wszystko

Pomoc dla pracy

0
comments

Ze względu na ograniczone efekty ABM i „pomocy dla pracy” poszukuje się na szczeblu komunalnym nowych rozwiązań. Rosnący udział bezrobocia długookresowego, wyrażający się w latach 1986-1989 między innymi 30-procentowym wzrostem liczby bezrobotnych pozostających bez pracy powyżej 4 lat, stanowił nowe wyzwanie dla lokalnej polityki rynku pracy. Zaczęto lansować strategię „konstruktywnej transformacji”, która powiązana jest ściśle z toczącą się dyskusją nad rolą drugiego rynku pracy.

przeczytaj wszystko

Oświadczenia w dziedzinie przeciwdziałania bezrobociu

0
comments

Ze względu na odmienność problemów i nieporównywalność danych statystycznych analiza prowadzona jest oddzielnie dla części wschodniej i zachodniej Niemiec. Zaproponowana konstrukcja monografii pozwala na wyodrębnienie zagadnień polityki zatrudnienia i rynku pracy w wysoko rozwiniętej gospodarce rynkowej typu socjalnego oraz specyficznych jej dylematów w procesie transformacji. Dane statystyczne zawarte w pierwszych siedmiu rozdziałach dotyczą obszaru Republiki Federalnej Niemiec w jej poprzednich granicach, a informacje w ostatnich dwóch rozdziałach obejmują swym zakresem byłą NRD.

przeczytaj wszystko

Założenie spółki handlowej to nie musi być duży koszt

0
comments

Spółka handlowa jest popularnym rozwiązaniem stosowanym przez szerokie gremium osób. Coraz więcej polskich firm takie spółki zakłada. Dzisiaj firmy chcą zarabiać, a spółka handlowa to firma perspektywiczna. Może ją prowadzić jedna firma, może prowadzić kilka firmy. To zakładający spółkę decydują o tym, kto taką spółkę będzie miał. Na pewno klienci są chętni do tworzenia spółek handlowych, lecz muszą to robić we właściwym tempie i bez marnowania czasu.

przeczytaj wszystko

Franchising forma popularna

0
comments

Franchising stał się bardzo popularny. Niejedna osoba ma zamiar działać na podstawie rodzaju wynajmu cudzej marki. Franchisingiem są firmy typu Żabka czy Małpka Express. One działają jako firma o danej nazwie, ajenci podpisują umowy i mogą czerpać korzyści z takiego postępowania. Franczyzodawców jest wielu, a osoba przystępująca do takiej współpracy musi pamiętać, że akceptuje pewne warunki i nie może ich zmieniać. Obowiązują ją pewne zasady. Jest to sprawa jak najbardziej oczywista i jasna. Umowy należy czytać i stosować się do nich, bo zrywanie umów może źle się kończyć – zapłatą kar umownych. Niejedna osoba dba o spisanie umowy franchisingu, wiedząc, że dla niej jest to bardzo ważny dokument. Istotny i mający duże znaczenie...

przeczytaj wszystko

Komornik sądowy- licytacje

0
comments

Komornik Warszawa

nawet jeśli do tej pory bardzo pilnowaliśmy swoich spraw, to i tak może zdarzyć się, że pewnego rodzaju kłopoty nas nie ominą. Wiadomo, że najważniejsze w tym wszystkim jest to, by umieć zachować zimn a krew. Dzięki temu nie tylko poznamy swoja aktualną sytuacje, ale również będziemy wiedzieli w jaki sposób zabrać się za jej naprawienie. Nawet jeśli na samym początku wydaje nam się to mało realne, to jednak można będzie całkowicie zmienić swoje podejście, w momencie gdy będziemy skazani na rozmowę z kimś takim jak właśnie komornik Warszawa można będzie zobaczyć, jak wygląda jego praca. Wiadomo, że jemu również zależy na takim obrocie spraw, by każda ze stron była w pełni usatysfakcjonowana. Dlatego nawet jeśli na samym początku wydaje nam się,

przeczytaj wszystko

Podatki prawnik Warszawa- dla każdego idealna opcja

0
comments

Podatki prawnik Warszawa

to nie tylko obowiązek, ale również nasza składka na to, by w danym mieście coś się działo, a samo miasto by wciąż się rozwijało. Pomimo tego, że na samym początku wiele osób podchodzi do tego z dystansem, to jednak po pewnym czasie można będzie całkowicie zmienić swoje zdanie. Nie od dziś wiadomo, że przecież właściwie każdy ma jakieś swoje oczekiwania, dlatego też szukanie dla siebie jakiegoś rozwiązania, które będzie w stanie wzbogacić naszą wiedzę, a jednocześnie sprawić, że pewne kwestie staną się jasne bywa naprawdę właściwe. Nie od dziś wiadomo, że podatki prawnik Warszawa to bardzo dobre rozwiązanie właściwie dla każdego. Pomimo tego, że na samym początku nie do końca komuś będzie odpowiadało, że jednak

przeczytaj wszystko

Komornik sądowy- cennik usług

0
comments

Komornik Słupsk

rozwiązania dla osób zadłużonych bywają naprawdę bardzo skomplikowane. Wiadomo, że nie zawsze i nie wszędzie można będzie poradzić sobie w taki sposób na to sobie na samym początku zaplanowaliśmy. Pomimo wszystko jednak należy mieć świadomość co do tego, że właściwe podejście jeśli chodzi o rozmowę z osobą taka jak właśnie komornik będzie mogło zdziałać prawdziwe cuda. Nie od dziś wiadomo, że komornik Słupsk będzie w stanie naprawdę wiele pomóc, jak i również spowodować, że można będzie zupełnie zmienić swoje postrzeganie zadłużenia. Przecież wiadomo, że długi bywają różne. Czasami jednak są one na tyle małe, że można będzie w krótkim czasie znaleźć dla siebie właściwe rozwiązanie. Nawet jeśli sami nie do końca będziemy wiedzieli jak się za

przeczytaj wszystko

Podatki prawnik Warszawa- jako wydatek konieczny

0
comments

Umowa o dzieło podatek

to z jednej strony możliwość zdobycia dodatkowych pieniędzy, natomiast z drugiej strony praca po godzinach. Wiadomo, że na samym początku wiele osób do takiego zadania podchodzi w sposób dość sceptyczny. Jednocześnie należy wiedzieć, że dodatkowy zastrzyk gotówki w budżecie domowym pozwoli na sfinansowanie remontu, czy też wyjazd na wakacje. Czasami dzieje się tak, że mimo tego, że nam wystarcza i jeszcze troszkę tej gotówki zostaje, to nie jesteśmy w stanie pozwolić sobie na żaden dodatkowy wydatek. Dlatego tez właśnie umowa o dzieło podatek jest w stanie nam pomóc w realizacji przeróżnego rodzaju większych kosztów. Nie od dziś wiadomo, że właściwie dla każdego będzie się to mogło okazać zbawienne, ponieważ spowoduje,

przeczytaj wszystko

Pożyczki dla zadłuzonych-czy sprawdzają BIK?

0
comments

Pożyczki dla zadłużonych z komornikiem

prawdą jest, że bardzo wiele osób wzbrania się przed jakimkolwiek rozwiązaniem związanym właśnie z zaciąganiem kredytów, czy tez innych zobowiązań. Jednak czasami zdarza się tak, że zupełnie nie ma innego rozwiązania. Dlatego też warto jest dokładnie sobie to wszystko przemyśleć, byśmy mogli dojść do pewnych wniosków, zanim jeszcze się na coś zdecydujemy. Nawet jeśli same początki będą mogły wydawać się skomplikowane, to jednak bardzo szybko można będzie zmienić swoje zdanie, jak i również zobaczyć, że mimo wszystko pożyczki dla zadłużonych z komornikiem to opcja nawet dla bardzo zadłużonych osób. Czasu się zmieniają, obecnie coraz większa liczba osób posiada jakieś długi. Dlatego w momencie w którym wchodzi

przeczytaj wszystko

Opcje strategiczne – ciąg dalszy

0
comments

W miastach i gminach charakteryzujących się rutynowym zarządzaniem nie są podejmowane inicjatywy zatrudnieniowe na lokalnym rynku pracy. Uważa się, że za rynek pracy odpowiedzialny jest urząd pracy, a nie gmina. Gminy uprawiające konwencjonalną politykę rynku pracy wychodzą z założenia, że przedsięwzięcia muszą się opłacać lub co najmniej nie powodować dodatkowych kosztów. O motywach zaangażowania gmin w inicjatywy zatrudnieniowe można jedynie domniemywać. Badania zespołu Kraffta pokazują, że nie istnieje bezpośredni nacisk opinii publicznej na szczeblu gminnym, gdyż brakuje lobby polityki rynku pracy 14. Jednocześnie aktorzy lokalnej sceny politycznej, szczególnie w małych miejscowościach, znajdują się pod presją uzyskania akceptacji społeczności lokalnej. Prawdopodobnie muszą oni pokazać wyborcom, że nie są gorsi od działaczy w innych gminach i podejmują kroki zmierzające do zmniejszenia bezrobocia.

przeczytaj wszystko